Колко живеят котките?

 

Средната възраст, която доживяват котките е около 12-16 години. Не рядко някои екземпляри доживяват около 20-годишна възраст. Всичко зависи от начинът им на живот и грижите, които полагаме за тях. Рекордът за дълголетие принадлежи на английския котарак Пус. Той е доживял 36-годишен юбилей.
За да разберете на колко човешки години се приравнява възрастта на котката Ви проверете в следната таблица:

Възраст на котката

Съотв.възраст на човека

6 месеца

10 години

1 година

15 години

2 години

24 години

4 години

32 години

6 години

40 години

8 години

48 години

10 години

56 години

14 години

72 години

16 години

80 години

21 години

100 години

© ЕТ "Перснеж" - храни и аксесоари за животни